در ستایش بطالت

در ستایش بطالت

موجود نیست

توضیحات کتاب در ستایش بطالت

برتراند راسل مقاله (در ستایش بطالت) رادر سال 1932 نوشت. ایده راسل و نتیجه گیری مقاله به طور خیره کننده ای تحریک آمیز است.خسرانی عظیمبه بار می آید.به گفته وی از این باور که کار فضیلت است و فقط یک ریاضت طلبی احمقانه وادارمان می سازد اصرار بر کار زیادی داشته باشیم در حالی که دیگر نیازی به آن وجود ندارد...اکنون باید دربیابیم که سعادت و تنعم انسان در گرو کاهش نظام مند کار است.

تعداد مشاهده این کالا:
2023 بار
تعداد دفعات پیشنهاد شده:
3 بار
تعداد دفعات پیشنهاد نشده:
0 بار
کسانی که کتاب را خوانده اند:
2 نفر
کسانی که علاقمند کالا هستند:
47 نفر

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران