نوشته های پراکنده

نوشته های پراکنده

نویسنده:

655,000ریال

589,500 ریال

بخشی از کتاب
نشر:

توضیحات کتاب نوشته های پراکنده

انتشارات مرکز منتشر کرد: این کتاب 33 متن را در بردارد، ده متن نوشته هایی در پاسخ به پرسشها و 23 مقاله. بیشتر متن ها پیشتر در نشریه های گوناگون و سایت ها در فاصله سال های 1381-1393 منتشر شده اند. سه متن جدیداند: درباره فروید و فلسفه، لاکان و فلسفه و شعر مالارمه. متن ها در سه بخش ارائه شده اند: فلسفه، تاریخ و سیاست، هنر. نوشته ها دیگر پراکنده نیستند، اینجا گرد هم آمده اند، شایده خواننده آرزوی نویسنده را برآورده کند و آنها را در حکم «خطوط پرواز» بداند، چنانکه ژیل دولوز می گفت. خطوط پرواز به مقصد آزادی. فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
410

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
15

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران