رویکرد نمایشی هنر عاشیقی

رویکرد نمایشی هنر عاشیقی

نشر:

330,000ریال

297,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
25

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب رویکرد نمایشی هنر عاشیقی

انتشارات افراز منتشر کرد: یکی از سنت ها و آیین های قدیمی در هنر عاشیقی که حالت نمایشی دارد، سنت دئیشمه یا مشاعره ی رودرروی عاشیق ها با مراسم خاصی در حور مردم است که طی این مشاعره، عاشیق بازنده باید ساز خود را به عاشیق برنده، به نشانه ی تسلیم و قبول شکست، تحویل دهد. دئیشمه یکی از مشکل ترین عرصه های هنر عاشیقی است، زیرا کلیه ی مضامین هنری، حکمی و عرفانی باید به طور بداهه در مشکل ترین قالب های شعر عاشیقی ساخته و پرداخته شود. در داستان ها و منظومه های عاشیقی، قهرمانان داستان در لباس عاشیق و در میدان های مشاعره و دئیشمه بر حریفان خود پیروز می شوند. این کتاب سیر تکاملی و تاریخی هنر عاشیقی را با رویکردی نمایشی تجزیه و تحلیل می کند. فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
25

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران