ما ایرانیان

ما ایرانیان

360,000ریال

324,000 ریال

بخشی از کتاب
نشر:

توضیحات کتاب ما ایرانیان

نشر نی منتشر کرد: آیا خلقیات ما ایرانیان ضعف هایی دارد؟ در پاسخ به این سوال 96 درصد از جامعه ی آماری متشکل از اعضای هیئت علمی و گروهی از نخبه های کشور پاسخ مثبت داده اند. آنها مشکل را در ضعف فرهنگ کار جمعی، انتقادناپذیری، رودربایستی، عدم شفافیت، خودمحوری، غلبه ی احساسات بر خردورزی، رواج دروغ و رفتارهای غیرقابل پیش بینی برشمرده اند. آنها عوامل معرفتی، کاهش سرمایه های اجتماعی، ساختار دولت، مناسبات دین و دولت، نوع آموزه های دینی، پرحادثه بودن تاریخ، مناسبات تولید و ساختار اقتصادی و کشمکش نخبگان را بر خلقیات ایرانی موثر دانسته اند و برای حل این مشکل آموزش مداوم، برنامه های توسعه ی فرهنگی و اجتماعی، وضع قوانین خوب، تقویت اجتماعات محلی و نهادهای عمومی، ایجاد رفاه و فقرزدایی، توسعه ی سیاسی و اصلاح نهاد دولت را پیشنهاد داده اند. در این کتاب خلقیات ایرانیان، ضعف ها و راه حل های رفع آن با نگاهی علمی مورد واکاوی و مطالعه قرار گرفته است. فروشگاه اینترنتی 30بوک

تعداد مشاهده این کالا:
2456 بار
تعداد دفعات پیشنهاد شده:
8 بار
تعداد دفعات پیشنهاد نشده:
0 بار
کسانی که کتاب را خوانده اند:
0 نفر
کسانی که علاقمند کالا هستند:
55 نفر

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران