سیاست و سرنوشت

نویسنده:

موجود نیست

دفعات مشاهده کتاب
224

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
3

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب سیاست و سرنوشت

اگر سیاست به پایان رسیده باشد، اگر این سرنوشت ما باشد، اینها برای ما چه معنایی خواهد داشت؟ در دوران مدرن، سیاست نوید این را می داد که به کمک آن جوامع بشر بر سرنوشت خود حاکم خواهند شد و مهار آن را با خلق فضا و قلمرویی سیاسی در دست خود خواهند گرفت و در آن به دنبال یافتن پاسخهایی برای پرسشهای بنیادین سیاست خواهند بود- اینکه ما که هستیم، چه باید به دست آوریم، و چگونه زندگی کنیم. چنین فهمی از سیاست شامل چیزهایی چون هویت و بیعت، قدرت و منابع، نظم و قواعد می شود. سیاست در این معنا از برخورد دائمی منافع، ایدئولوژیها، و ارزشها خبر می دهد که منجر به پیدایش احزاب و جنبشهای رقیب، اصول مفاوت و بدیل نظم اجتماعی و اقتصادی، و رقابت برای متحقق کردن آنها می شود. سیاست درباره شکل گیری اراده عمومی و مقصود عمومی، و تعیین منافع عمومی است- اینکه چه چیزی باید حفظ و چه چیزی باید اصلاح و متحول شود، چه چیزی باید عمومی و چه چیزی باید خصوصی باشد، و با چه قواعدی باید بر جوامع حکم رانده شود. اما شالوده همه این انگاره ها این باور است که آنچه به سر ما و به سر جوامع ما می آید در دست خود ماست.

دفعات مشاهده کتاب
224

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
3

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران