توماس سانکارا

توماس سانکارا (ما وارثان انقلاب های جهان هستیم)

150,000ریال

135,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
212

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب توماس سانکارا

نشر طلایه پرسو منتشر کرد: "انقلاب ما در بورکینافاسو" همه ی تجربیات بشر را از نخستین آثار حیاتش تاکنون بکارمی گیرد.آرزوی ما این است که وارثان همه ی انقلاب های جهان و همه ی مبارزات رهایی بخش خلق های جهان سوم باشیم...ما تجربیات انقلاب آمریکا را بکار می گیریم...انقلاب فرانسه حقوق بشر را به ما آموخت.انقلاب عظیم اکتبر1917پیروزی را نصیب پرولتاریا کرد،وتحقق رویاهای کمون پاریس برای دست یابی به عدالت را ممکن ساخت." توماس سانکارا،اکتبر1984 توماس سانکارا انقلاب بورکینافاسو را،که بین سالهای 1983تا1987به وقوع پیوست،رهبری کرد.او در پنج سخنرانی،که در این کتاب چاپ شده است،توضیح می دهد چگونه دهقانان و کارگران این کشور که در غرب آفریقا واقع شده یک حکومت مردمی انقلابی بوجود آوردند و به این وسیله مبارزه با گرسنگی،بی سوادی و عقب ماندگی اقتصادی را آغاز کردند،مصایبی که سلطه امپریالیسم به آن کشور تحمیل کرده بود.کارگران و دهقانان آن کشور همچنین مبارزه برای رفع ستم از زنان را که میراث هزاران ساله ی جامعه طبقاتی است آغاز کردند.آن ها با چنین اقداماتی،مثالی ارزنده در دسترس کارگران و کشاورزان زحمتکش قرار داده اند،نه تنها در آفریقا،بلکه در همه ی جهان. "فروشگاه 30بوک"

دفعات مشاهده کتاب
212

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران