آدامس چهارشنبه های خوشبختی

نشر:

180,000ریال

162,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
333

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
3

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب آدامس چهارشنبه های خوشبختی

انتشارات افق منتشر کرد: باهار همان جور که کنار گربه خوابالوها سطل آشغال را میجورید،یک جعبه ی چوبی پیدا کرد روی جعبه نوشته بود:چهارشنبه های خوشبختی بارها نشست زمین کیسه ی قوطی خالی نوشابه ها را گذاشت کنار پاش و از گربه خوابالوها پرسید:ببینم پشمالوها شما ها می دونید امروز چند شنبه است؟ در کتاب های تصویری نویسنده و تصویرگر دست به دست هم داده اند تا کودکان را به دنیای داستان ببرند و بزرگ تر ها را بخ دنیای کودکی اگر میخوهی پا به دنیای شان بگذاری کافی است کتاب را بازکنی و همراه شان شوی. فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
333

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
3

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران