تسخیر خیابان های آمریکا

نویسنده:
نشر:

150,000ریال

135,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
212

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
6

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب تسخیر خیابان های آمریکا

انتشارات هونار منتشر کرد: نوام چامسکی می گوید: «اِشغال، اولین عکس العمل عمومی است به سی سال جنگ طبقاتی »؛ یک جنبش نیرو گرفته از مردم که در هفدهم سپتامبر سال 2011 در شهر نیویورک آغاز شد و به سرعت به هزاران شهرو محله دیگر در سراسر جهان گسترش یافت. اگرچه پلیس به اغلب راه ها ومحله های اصلی حمله کرد، اما در اوایل سال 2012 ، این جنبش از اِشغال چادرهای کم پها تا رخنه در مرکز توجه اذها نعمومی پیش رفت. در این باره، چامسکی می گوید: «نکته مهم و با ارزش جنبش مذکوراین بود که ب هسادگی نابرابری های زندگی روزمرة مردم را در دستورکار ملی قرار دادهگزارش ها و درک عمومی و حتی خودِ زبان محاوره نیز در اینزمینه تأثیرگذار شد. » بر اساس گزارش مرکز تحقیقات «پیو 1» در ژانویه2012 دربارة برداشت های مردم از تضاد طبقاتی در خود آمریکا، چامسکیم یگوید: «نابرابر یها در کشور، به بالاترین نقطة تاریخی رسیده است. » طبق یافته های مرکز تحقیقات «پیو » در حدود دوسوم از جمعیت آمریکا، اینکبر این باورند که: «تضادهای «بسیار قوی » یا «قوی » بین طبقه ثروتمند وفقیر قابل فهم و درک بوده و سطح خط فقر، نسبت به سال 2009 بیش از19 درصد افزایش نشان می دهد. فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
212

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
6

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران