نشانه شناسی (انگاره خدا در روانشناسی دین)

400,000ریال

360,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
382

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
4

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب نشانه شناسی

انتشارات آناپنا منتشر کرد:
نشانه شناسی انگاره خدا در روانشناسی دین درباره تصویر و درکی که برخی از ما از خدا داریم بحث می کند.مولفانی که مقالات کتاب را نوشته اند هم در حوزه مفاهیم دینی و هم در دانش روان شناسی و روان کاوی،صاحب دانش و تجربه های ارزشمندی هستند.نویسندگان به ریشه یابی و بازیابی انگاره ها ی نوجوانان،جوانان،پیران و بیماران ذهنی می پردازند.در این بازیابی هم از انگاره های کتاب مقدس و هم از ریشه های متفاوت و پنهان ذهن و روان ما در حصول تصوری از خداوند گفت وگو می کند.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
382

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
4

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران