پارسی گویی در تصوف

پارسی گویی در تصوف

250,000ریال

225,000 ریال

بخشی از کتاب
نشر:

توضیحات کتاب پارسی گویی در تصوف

انتشارات سوفیا منتشر کرد:
تاریخ تصوف در ایران آمیخته با شگفتیهاست و یکی از این شگفتیها استفاده ایست که صوفیان از زبان پارسی کرده اند. تصوف در ایران با وجود این که بیشتر با مذهب اهل سنت وصلت داشته است و صوفیان مانند علمای دینی اهل سنت زبان تازی را کم و بیش زبانی مقدس می انگاشته و نخستین رساله ها و کتابهای خود را به این زبان نوشته اند، با این حال از زبان پارسی هم غافل نبوده و حتی از قرن پنجم و ششم به بعد اشعار صوفیانه ی خود را به این زبان سروده اند. در واقع تصوف یکی از نخستین حرکتهای دینی ایران بود که در کنار زبان تازی سعی کرد از زبان پارسی هم برای بیان مسایل دینی استفاده کند. مقاله هایی که در این کتاب جمع آوری شده است قرائن و شواهدی است که این استفاده از زبان پارسی را در میان صوفیان و به طور کلی اهل طریقت و عرفان در قرنهای اولیه ی تاریخ تصوف نشان می دهد.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
405

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
11

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران