سایبان مقدس

سایبان مقدس (عناصر نظریه جامعه شناختی دین)

نویسنده:
نشر:

480,000ریال

432,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
554

دفعات پیشنهاد کتاب
2

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
3

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب سایبان مقدس

انتشارات ثالث منتشر کرد:
این کتاب «جامعه شناسی»دین نیست.تلاشی که در خور این نام باشد،باید با انبوه زیادیاز موادی سرو کار داشته باشد که در این جا حتا به آنها ااره هم نشده است-از جمله رابطه میان دین و دیگر نهادهای جامعه،شکل های نهادی شدن دینی،انواع رهبری دینی و امثال این ها.کتاب حاضر همچون تمرینی برای نظریه پردازی جامعه شناسانه،هدف بسیار فروتنانه ای دارد.
اساس آنچه کوشیده ایم در این جا انجام دهم آن استکه فهمی از دین به مثابه فرآورده ای تاریخی را به نتیجه نهایی جامعه شناختی برسانم و هر جا لازم بوده به دین من به رویکردهای کلاسیک مارکسی،و بری و دورکیمی به دین و تمایرز من به آن ها اشاره شده است.لازم ندیده ام که تعریفی اساسا جامعه شناسانه از دین ارائه کنم،بلکه دریافت مرسوم از این پدیده در تاریخ ادیان و عموما در دانشنامه دین را دستمایه خود قرار داده ام.دلایل من برای چنین کاری خلاصه وار در پیوست یک آمده است.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
554

دفعات پیشنهاد کتاب
2

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
3

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران