مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای

مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای

نشر:

500,000ریال

450,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
129

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
2

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای

انتشارات علم منتشر کرد:
برنامه ریزی به عنوان یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و فرآیند توسعه، امروزه در اکثر کشورهای جهان به ویژه در جهان توسعه نیافته پذیرفته شده است.
کمبود منابع و امکانات از سویی و رشد جمعیت در این کشورها از دیگر سو نظر مسئولین و برنامه ریزان را به اهمیت پدیده ی برنامه ریزی معطوف کرده است.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
129

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
2

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران