فرهنگ نامه اندیشه مارکسیستی

فرهنگ نامه اندیشه مارکسیستی

1,750,000ریال

1,575,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
696

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
7

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب فرهنگ نامه اندیشه مارکسیستی

انتشارات بازتاب نگار منتشر کرد:
فرهنگ نامه ی اندیشه ی مارکسیستی نخستین دانش نامه یی است به زبان فارسی که با جامعیتی فراگیر به همه مفهوم ها، جنبش ها و شخصیت هایی میپردازد که طی صد و پنجاه سال گذشته در گسترش، پرورش و تحقق اندیشه مارکسیستی و جنبش سوسیالیستی سهمی موثر و کارساز داشته اند. نویسنده گان فرهنگ نامه، که شمارشان از صد میگذرد، به مقتضای اهمیت جنبش، مفهوم و شخصیت مد نظر، به موضوع مربوطه اهتمام ورزیده اند . از این رو، مدخل های این کتاب گاه خصیصه یی فرهنگ نامه ئی دارند و گاه خصلتی دانش نامه ئی، اما به جرئت میتوان گفت که نویسنده گان زبده و متخصص کتاب در شرح مبحث مربوطه از هیچ نکته و دقیقه یی فروگذار نکرده اند.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
696

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
7

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران