تفکرات مارکوس ارلیوس

تفکرات مارکوس ارلیوس

180,000ریال

162,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
504

دفعات پیشنهاد کتاب
2

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
7

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب تفکرات مارکوس ارلیوس

انتشارات نگاه معاصر منتشر کرد:
تاملات مارکوس اورلیوس برای نخستین بار نزدیک به صد و سی سال پیش با نام پندنامه مارکوس قیصر روم و «تفکرات» توسط طالبوف یکی از مهم ترین روشنفکران دوره مشروطه به فارسی ترجمه شد.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
504

دفعات پیشنهاد کتاب
2

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
7

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران