فیلسوفان در خیابان

فیلسوفان در خیابان

نویسنده:

595,000ریال

535,500 ریال

بخشی از کتاب

توضیحات کتاب فیلسوفان در خیابان

انتشارات کتاب پارسه منتشر کرد:
«زندگی بررسی شده» عنوان فیلم مستندی است که آسترا تایلر آن را با همکاری هشت فیلسوف ساخت و در سال 2008 منتشر شد. مستند مورد توجه قرارگرفت و تایلر سال بعد، پرسه‌ها و گفت‌وگوهایش را با این این فیلسوفان سرشناس در قالب کتاب منتشر کرد.
آسترا تایلر در این کتاب‌ می‌کوشد، فلسفه را به متن زندگی بازگرداند و به همین دلیل است که پیشگفتار «زندگی بررسی‌شده» را با این پرسش آغاز کرده است: «آیا فیلسوفان مرده‌اند؟» نویسنده مفروضات قابل توجهی در باب چرایی مهجور شدن فلسفه برمی‌شمرد و از جمله به فرهنگ رایج ضدروشنفکری اشاره می‌کند که نقشی پررنگ در این زمینه داشته است.
او از روی‌ آوردن به رشته‌های بازارپسندتر می‌گوید که به آرمان فلسفه آسیب زده‌اند و در نهایت از مشقت‌های «اتصال‌پذیری» فراگیر و بی‌وقفه می‌نالد که حال و حوصله و تاب و توانی برای ژرف‌اندیشی‌ها و گفت‌وگوهایی که فلسفه ما را به آنها می‌خواند، باقی نگذاشته است.
تایلر در این کتاب تلاش کرده تا انگیزه‌ها و الهام‌های فیلسوفان را به نحوی عرضه کند که از اصطلاحات و زبان نامفهوم دور باشند و با تجربه‌ها و دلمشغولی‌های مشترک همخوانی داشته باشند. به اعتقاد او بزرگترین شور و شعفی که فلسفه‌ورزی به بار می‌آورد، آن لحظه‌ای است که مفهومی که در ابتدا نفوذناپذیر به نظر می‌رسید، ناگهان روشن شود و مساله، موقعیت یا احساسی که پیش از آن تن به درک و فهم نمی‌داد، کاملا وضوح پیدا کند.
این همان لحظه‌ای است که برای تایلر اهمیت بسیار دارد؛ آنجا که مخاطب از رهگذر خوانش این گفت‌وگوها، دست به کشف و شهود می‌زند و در نهایت به وجد می‌آید.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

تعداد مشاهده این کالا:
442 بار
تعداد دفعات پیشنهاد شده:
0 بار
تعداد دفعات پیشنهاد نشده:
0 بار
کسانی که کتاب را خوانده اند:
0 نفر
کسانی که علاقمند کالا هستند:
11 نفر

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران