منطق (نظام ینا)

نشر:

350,000ریال

315,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
552

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
9

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب منطق

انتشارات حکمت منتشر کرد:
بخش منطق از پیش‌نویس‌های نظام ینا نمودار کوشش فکری هگل است برای بازسازی بنیادهای منطقی متافیزیک در دورانی که متافیزیک از جایگاه بلند خود به زیر کشیده شده بود . اگرچه کانت متافیزیک دکارت، لایب‌نیتس و ولف را با هدف گرفتن مبانی منطقی آنها مورد سنجش قرار داده بود اما پاشنه آشیل سنجش‌‌گری‌های خود او نیز در منطق او ودر بخش استنتاج‌ ترافرازنده قرار داشت . فیشته و شلینگ از رهیافتی شناخت‌شناسانه و با دریافت‌های متفاوتی که از امر مطلق و اینهمانی سوژه و ابژه داشتند با مساله روبه‌رو شدند. در این دفتر، هگل کار خود را با بازنگری در جدول مقولات کانتی آغاز می‌کند و با طرح تمایز میان عدم تناهی راستین و عدم تناهی نااصل، مفهوم عدم تناهی را در فلسفه فیشته برای اولین‌بار به صراحت مورد ارزیابی قرار می‌دهد: و در پرتو این سنجش است که به تبیین تازه‌ای از نسبت هستی (جوهریت، علیت و ...)،نسبت اندیشه(داوری،قیاس و...)و تناسب (تعریف، فعل شناخت و...)می‌رسد. باری اگر متافیزیک دانش امر مطلق است هر گونه صورت‌بندی جدیدی از آن تنها بر بنیاد منطقی ممکن است که از یک‌سو فهم تازه‌ای از فعل شناخت عرضه کند و از سوی دیگر ((به صورت تا سر حد انضمامیت مطلق آن ساخت بخشد.))
فروشگاه اینترنتی30بوک

دفعات مشاهده کتاب
552

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
9

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران