دریچه جنوبی

دریچه جنوبی (تاریخچه داستان خوزستان)

نشر:

890,000ریال

801,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
267

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب دریچه جنوبی

انتشارات نیماژ منتشر کرد :
در بخش ابتدایی کتاب به وضعیت و موقعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی
ایران در زمان پیدایش داستان کوتاه در غرب اشاره ای گذرا کرده ایم و
علل نفوذ و تاثیر این شرایط در تغییر نگرش و تحول ادبیات معاصر
مد نظر بوده است.در ادامه داستان نویسی معاصر ایران و نقش
طبقات در روند شکل گیری آن مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش
دیگر مبحث داستان اقلیمی و تاثیر اقلیم د رداستان را مطرح کرده ایم.
عنوانی که به نظر کمی عجولانه و شتاب زده توسط چند نفر از
منتقدین در جامعه ی ادبی مطرح شد و برخی نیز بر پایه ی همین
نام گذاری به سنجش و داوری داستان ها پرداختند. در این قسمت
سعی کردیم تا با تشکیک در این عتوان به مبحث فوق بپردازیم.
در ادامه اوچ و رونق داستان کوتاه در دهه ی چهل و اوایل دهه ی
پنجاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و به نقش ادبیات داستانی
و ترویج جنگ های ادبی در شهرستان ها پرداخته ایم.به شکل گیری
و ویژگی های ادبیات داستانی خوزستان اشاره کرده و سیر تحول آن را
بعد از سال 1357 مورد بررسی قرار داده ایم.
به همین منظور تعداد 48 داستان کوتاه از 48 نویسنده ی خوزستانی
در کتاب گنجانیده و نقد و تجزیه و تحلیل شده اند.با این امید که
مجای باشد تا در جلد بعدی آن که تا سال 1400 را در بر می گیرد
بتوانیم در محدوده ی یک صد سال داستان نویسی در ایران به دیگر
نویسندگان مستعد و جوانی که در این خطه قلم می زنند بپردازیم.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
267

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران