جدال نقش با نقاش (از آتش خاموش تا سووشون)

350,000ریال

332,500 ریال

دفعات مشاهده کتاب
225

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
9

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب جدال نقش با نقاش

انتشارات نیلوفر منتشر کرد:
را کردن تعلقات شخصی و خطر کردن هم وصیت یوسف است به زری، م عمل کردن به پیام قصه ی مک ماهون. وصیت سووشون تشویق خواننده است به گذاشتن از تعلقات امثال زری و اما پوستینی کهنه_میراث یوسف، آن من مردانه_نیز هست بر قامت عمل امروز. طرحی نو در انداختن و ایستادن بر دو پای اختیار _هرچند لرزان_ و طرحی دیگر در افکندن حدیثی دیگر است، که در حیطه ی امکانات ذهنیت ثنوی نیست. اما چون زندگی امروز نیز _ بر همان سیاق که گفتیم_ دایره ای بسته نیست که در جایی در تاریخ، یا در اسطوره ای یا در رمانی پاسخ هر چیز را داده باشند، آفرین و نفرین ما از اینجا که ماییم بر پوزار یا پله های نردبانی که ما را تا فراز یا فرودی برده است کار کودکان است، و ما اگر در عرصه ی داستان به بلوغ رسیده ایم و آن قالب ها _ مشغله ها و مخمصه ها _ را پشت سر گذاشته ایم، مدیون این پوزار یا آن پله ایم، و این همان دینی است که به قصد ادای آن می نویسیم، تا مگر به مجالی دیگر باز از جلوه های جان و جمال آن نقش باز و مشغله ها و مخمصه های دیگر بگوییم در به کی سلام کنم؟ دانشور و جزیره ی سرگردانی او.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
225

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
9

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران