علت نابرابری در جامعه من هستم

علت نابرابری در جامعه من هستم (کتاب کیمیا)

موجود نیست

بخشی از کتاب
نشر:

توضیحات کتاب علت نابرابری در جامعه من هستم

انتشارات کتاب کیمیا منتشر کرد:
چرا در انگلستان کمتر از ژاپن به مردم اعتماد می کنیم؟ چرا آمار بارداری نوجوانان در آمریکا بیشتر از فرانسه است؟ چرا سوئدی ها از استرالیایی ها لاغرترند؟ پاسخ این است به سبب نابرابری.
این کتاب تکان دهنده، که بر پایه ی سال ها تحقیق نگاشته شده است، با شواهدی قطعی نشان می دهد:
در جامعه، همه چیز، از طول عمر تا بیماری روانی و از خشونت تا بی سوادی، نه از میزان ثروت که از میزان برابری در آن جامعه تاثیر می پذیرد.
جوامعی که شکاف عمیقی میان فقیر و غنی ایجاد کرده اند، برای تک تک افراد، از جمله ثروتمندان، زیان آورند.
چگونه می توانیم راهکارهای موثرتری بیابیم و به سوی آینده ای منصفانه تر و شادمانه تر پیش رویم.
کتاب چاره جو، انگیزاننده و امیدبخش علت نابرابری در جامعه، من هستم بیان گر تفکری نو درباره ی ما و جوامع مان است و نگرش ما به جهان را تغییر می دهد.
فروشگاه اینترنتی 30 بوک

دفعات مشاهده کتاب
81

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
1

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران