همایش سوم آسیب های اجتماعی (6)(آسیب های فضای مجازی)

(0)

موجود نیست

دفعات مشاهده کتاب
156

علاقه مندان به این کتاب
0

می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که پیشنهاد می کنند
0

کسانی که پیشنهاد نمی کنند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب همایش سوم آسیب های اجتماعی

انتشارات آگه منتشر کرد:
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رسانه‌‌های نوین اجتماعی بر اعتماد اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه تهران می‌‌پردازد. این پژوهش اعتماد اجتماعی را در ابعاد اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم‌‌یافته و اعتماد نهادی مورد توجه قرار داده است و رسانه‌‌های نوین اجتماعی (رسانه‌‌های پرکاربردتر تلگرام و اینستاگرام) در دو مؤلفه‌‌ی میزان استفاده و نوع استفاده سنجیده شده است. وضعیت توصیفی داده‌‌ها نشان می‌‌دهد که اعتماد نهادی دانشجویان نسبت به دو نوع دیگر اعتماد اجتماعی پایین‌‌تر از حد متوسط است. بین استفاده از رسانه‌‌های نوین اجتماعی با اعتماد اجتماعی هم‌‌بستگی مستقیمی وجود ندارد، به این معنا که تأثیرگذاری رسانه‌‌ها بر اعتماد به‌‌واسطه‌‌ی متغیرهای میانجی (آگاهی اجتماعی، مشارکت، انزوای اجتماعی، دانش و اطلاعات) است. نتایج هم‌‌بستگی نشان می‌‌دهد که مهم‌‌ترین متغیرهای میانجی در این تحقیق مشارکت در انجمن‌‌های داوطلبانه و انزوای اجتماعی است. به این معنا که دانشجویان به سبب استفاده‌‌ی غیراجتماعی از رسانه‌‌های نوین اجتماعی دچار انزوای اجتماعی می‌‌شوند و این متغیر تأثیری منفی بر سه بعد اعتماد اجتماعی دارد. هم‌‌چنین استفاده از رسانه‌‌های نوین اجتماعی منجر به کاهش مشارکت بین دانشجویان می‌‌شود که این نیز به کاهش اعتماد اجتماعی می‌‌انجامد. متغیر آگاهی اجتماعی رابطه‌‌ی معنادار و مستقیمی با سه بعد اعتماد اجتماعی دارد، اما متغیر دانش و اطلاعات رابطه‌‌ی مستقیمی بر سه نوع اعتماد اجتماعی ندارد.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

نظرات کاربران (0)

نظر شما در مورد این کتاب

امتیاز شما به این کالا:

نظرات دیگر کاربران

بریده ای از کتاب (0)

بریده ای از این کتاب

بریده های دیگر کاربران

عیدی