• تابستون
سال افول
مارکسیسم و روانکاوی
در آمریکا
علیه استبداد ثالث
کافکا و فلسفه خوب
آیدا در آینه نگاه
کتاب دیزی میلر نشر برج
خدمتکار آموت
فرمان نامه حضرت علی صدای معاصر
قرعه کشی بزرگ