عرفان و فیزیک جدید

عرفان و فیزیک جدید

نشر:

650,000ریال

585,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
1493

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
13

کسانی که کتاب را نپسندیدند
1

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب عرفان و فیزیک جدید

در فیزیك كوانتوم نظریات جدیدی ارائه شده مبنی بر این كه جهان چیزی جز وهم و خیال نیست. تا چند دهه پیش از فیزیكدانانی مثل نیوتن كه رویكرد تجربی داشتند آموخته بودیم كه موجودیت جهان مستقل از آگاهی ماست و ما انسانها باشیم یا نباشیم جهان وجود دارد ولی اكنون معلوم شده كه برخورد ما با واقعیت آن قدرها هم انفعالی نیست.ذهن بشر از طریق مفروضات و مفاهیم پیشینش حتی در علمی ترین آزمایشها هم مداخله میكند و در ماهیت واقعیت تاثیر میگذارد و بنابراین چیزی به نام بی طرفی كامل وجود ندارد. فیزیك جدید میگوید واقعیت تركیبی از قوانین جهان خارج با رویكرد ذهنی مشاهده كننده است.آن قوانین قابل اندازه گیری است و ابهامی ندارد. ولی ذهن مشاهده كننده ها با هم فرق دارد. این دیدگاه عینی ذهنی در باب عالم اعتقادات علمی و ریشه دار ما را با چالش بزرگی روبرو كرده و چه بسا در آینده دیدگاه ما در باب واقعیت را به كلی تغییر دهد.

دفعات مشاهده کتاب
1493

دفعات پیشنهاد کتاب
1

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
13

کسانی که کتاب را نپسندیدند
1

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران